یکصد و نهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار شد

یکصد و نهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران در تاریخ ٩٨/٠٤/١٠ در محل سالن شورای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد.
در این جلسه که با حضور روسای کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار گردید، در مورد آئین نامه استفاده از منابع دیجیتال دانشگاه تهران، مسائل و مشکلات نرم افزار جدید(آذرسا) بحث و تبادل نظر انجام شد.