"مجموعه مقالات زنده یاد دکتر محسن جعفری مذهب" به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد

مجموعه مقالات زنده یاد دکتر محسن جعفری مذهب -پژوهشگر برجسته حوزه تاریخ و ایران شناسی- در قالب کتابی با عنوان «میراث حقیقی» گردآوری شده و موسسه خانه کتاب آن را منتشر کرده است.
 
در تاریخ 30 بهمن 1396 گردآورندگان محترم کتاب، خانم اعظم هدایتی و آقای مجتبی تبریزنیا، نسخه ای از آن را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا کردند.