280 جلد کتاب نفیس توسط خانواده مرحوم عنایت الله خجسته به کتابخانه مرکزی اهدا شد

280 جلد کتاب نفیس توسط خانواده مرحوم عنایت الله خجسته در آبان ماه 1399 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا شد. 

عنایت الله خجسته (۱۳۱۰- ۱۳۹۴) سردبیر مجله هنر و مردم، رییس دایره انتشارات، اطلاعات و آمار- وزارت فرهنگ و هنر، دبیر اجرایی فیلمخانه ملی ایران، و مدیرکل دفتر وزارتی- وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده اند.