360 مجلد کتاب از کتابخانه مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد

360 مجلد کتاب از کتابخانه مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد. این کتابها، توسط آقازاده آن مرحوم، جناب آقای دکتر محمدرضا حائری یزدی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، روز 24 تیرماه سال 1399 به کتابخانه اهداء شد. از توجه و عنایت ایشان به کتابخانه مرکزی سپاسگزاریم.

مرحوم استاد دکتر مهدی حائری، (1302 ـ 1378) استاد مسلم فلسفه اسلامی و صاحب تألیفات متعدد بوده، و سالها در دانشگاه تهران و مراکز علمی دیگر در دنیا، به تدریس فلسفه اسلامی مشغول بودند.