استفاده از CDهای همراه کتاب استفاده از CDهای همراه کتاب

فهرست سی دی های همراه کتاب، در یک فایلExcel  تنظیم شده است که در سه کاربرگ(sheet) تحت عناوین ذیل آمده است:

1.     کاربرگ همراه کتاب

2.     کاربرگ پایگاه ها

3.     کاربرگ آموزشی

 

* برای دریافت فایل اکسل شامل فهرست CD های همراه کتاب، اینجا کلیک کنید.

 

شرایط استفاده از سی دی های همراه کتاب:

1.     داشتن کارت دانشجویی یا شناسایی الزامی می باشد.

2.     الواح فشرده، صرفآً جهت استفاده در محل می باشد.

 

این قسمت در تالار اطلاع رسانی در طبقه اول کتابخانه مرکزی قرار دارد.

 

  

  مسئول:  مهدی نوروزی    _______________________________________________________________

  سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

  تلفن: 61113256