خدمات نشریات ادواری خدمات نشریات ادواری

 نشریات ادواری :

خدمات این بخش در تالار نشریات و دو مخزن 5 و 7 ارائه می گردد:

·     آخرین شماره های نشریات (تا تاریخ دو سال قبل) در تالار نشریات در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. مجموعه تالار نشریات در حال حاضر شامل 32 عنوان روزنامه فارسی، در حدود 500 مجله فارسی، 3 عنوان روزنامه به زبان انگلیسی و در حدود 250 عنوان مجله به زبان های لاتین است. به ترتیب شماره راهنمای LC در قفسه ها قرار گرفته اند همچنین امکان استفاده از لوح فشرده نمایه و دریافت مقالات به صورت چاپی و الکترونیکی نیز وجود دارد.

 این تالار در طبقه همکف کتابخانه قرار دادر و به صورت قفسه باز اداره می شود .

·              خدمات‌رسانی دوره های صحافی شده نشریات فارسی به زبانهای شرقی در مخزن 7 و دوره های صحافی شده نشریات انگلیسی و سایر زبان های لاتین در مخزن 5 کتابخانه انجام می شود .

      ترتیب قرار گرفتن نشریات ر هر دو مخزن بر اساس  رده بندی کنگره و در هر عنوان بر اساس تاریخ انتشار میباشد.استفاده از نشریات قدیمی و تهیه تصویر ، میکروفیلم و لوح فشرده از مجموعه نشریات کتابخانه ، بنا بر درخواست کاربران و براساس مقررات کتابخانه و ضوابط بخش صورت می گیرد .