پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی

جهت دسترسی به پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی، می توانید از لینک های ذیل استفاده نمایید: 

پایگاه های لاتین:

ردیف

نماد

نام پایگاه

پوشش موضوعی

لیست نشریات در دسترس - راهنما

وضعیت

1

Sciencedirect

همه موضوعات

       

اشتراک

2

scopus

همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

         

اشتراک

3

Thomson Reuters - Web of Science

همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

        

اشتراک  

4

Digital National Security Archive

ebrary e-books

 ProQuest Central

ProQuest Dissertations & Theses Global

ProQuest Historical Newspapers: The New York Times with Index :  1851-2011

 ProQuest Historical Newspapers: The Wall Street Journal :1889-1997

 ProQuest Historical Newspapers: The Washington Post : 1877-1998

--- علوم سیاسی و امنیتی

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

--- آرشیو روزنامه نیویورک تایمز

--- آرشیو روزنامه وال استریت

--- آرشیو روزنامه واشنگتن پست

 

             

 

 

 

اشتراک

5

sage

همه موضوعات

 

اشتراک

6

wiley

همه موضوعات

        

اشتراک

7

heinOnline

حقوق

 

اشتراک

8

nature

علوم پایه

 

اشتراک

9

Taylor&Francis

علوم انسانی و اجتماعی

 

اشتراک

10

Springer

همه موضوعات

        

اشتراک

11

OnePetro

نفت، گاز، پتروشیمی

             

اشتراک

12

Jstore

علوم انسانی، اجتماعی و هنر

            

اشتراک

13

OECD

علوم اقتصادی و اجتماعی

 

عدم اشتراک

14

Emerald

مدیریت، اقتصاد و علم اطلاعات

        

اشتراک 

15

َAmerican Mathematical Society  

 

اشتراک

16

De gruyter

همه موضوعات

             

دسترسی آزمایشی

17

REAXYS

شیمی

           

اتمام دسترسی آزمایشی

18

Al Manhal همه موضوعات

 

اتمام دسترسی آزمایشی

19

BloomsburyCollections

علوم انسانی

 

اتمام دسترسی آزمایشی

20

TTP TRANS TECH PUBLICATIONS

فنی مهندسی

 

اتمام دسترسی آزمایشی

21

SciVal

 

 

 عدم دسترسی

22

Cambridge Journals - Back File 

علوم انسانی و اجتماعی

 

فقط چکیده

23

Cambridge Journals

علوم انسانی و اجتماعی

 

فقط چکیده

24

OXFORD Journals

علوم انسانی و اجتماعی

 

فقط چکیده

25

Bio One

زیست شناسی و بیولوژی

 

فقط چکیده

26

IOS Press

همه موضوعات

 

فقط چکیده

27

IOP Science

فیزیک و علوم پایه

 

دسترسی آزمایشی

28

American Society of Mechanical Engineers

مکانیک و فنی مهندسی

 

فقط چکیده

29

Veterinary Medical Education

دامپزشکی

 

فقط چکیده

30

American Veterinary Medical Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

31

Thieme

دامپزشکی و زیست شناسی

 

فقط چکیده

32

CAB International

کشاورزی

 

عدم دسترسی 

33

Royal Society of the Chemistry

شیمی

 

فقط چکیده

34

The American Physical Society

فیزیک

 

فقط چکیده

35

British Veterinary Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

36

American Animal Hospital Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

37

IMF E-Library

صندوق بین المللی پول

 

فقط چکیده

38

 

 Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text

 SportDiscus with Full Text

 Academic Search Complete

 EconLit with Full Text

 Index to Legal Periodicals & Books Full Text (H.W. Wilson)

 Art Source

 SocINDEX with Full Text

Business Source Complete

Regional Business News

Library, Information Science & Technology Abstracts

 

--- علم اطلاعات و دانش شناسی

--- علوم ورزشی و تربیت بدنی

--- همه موضوعات

--- علوم اقتصادی

--- حقوق

--- هنر

--- علوم اجتماعی

--- علوم اقتصادی، تجارت و بازرگانی

--- گزارشات خبری تجارت و بازرگانی

--- علم اطلاعات و دانش شناسی

      

عدم اشتراک

39

Directory of Open Access Journals

 

 

دسترسی آزاد

40

PubMed

 

 

دسترسی آزاد

41

IJRCM

 

 

دسترسی آزاد

42

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

 

 

دسترسی آزاد

43

ERIC

 

 

دسترسی آزاد