حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی و چاپی

تعداد بازدید:۵۱۳

بخش حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی و چاپی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، به منظور حفظ و صیانت از میراث مکتوب ارزشمندی که بازماندۀ نیاکان و بیانگر تاریخ و هویت کشورمان می‌باشد و برای انتقال به نسل‌های آینده، با به‌کارگیری تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از پیشرفت فرآیندهای رو به تزاید تخریب و فرسودگی این آثار گرانبها، با در نظر گرفتن اصول مطرح در مباحث حفاظت، مرمت و نگهداری، از سال ۱۳۶۸ به تدریج تجهیز و فعالیت آن در سال ۱۳۷۶ آغاز گردید. این بخش شامل آزمایشگاه مرمت، کارگاه مرمت اسناد و کتب خطی و چاپی قدیمی و همچنین بخش صحافی کتب چاپی جدید و نشریات می‌باشد.

 

  

  کارشناس مسئول بخش مرمت و آسیب شناسی :   لی لی کردوانی

  سوابق تحصیلی :     دانشجوی دکتری رشته مرمت اشیا تاریخی- فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

                                 کارشناس ارشد رشته مرمت آثار تاریخی- فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

                                 کارشناسی رشته مرمت آثار تاریخی- فرهنگی دانشگاه هنر تهران

 تلفن:  61112816


لینک دانلود فایل