اطلاعیه مهم کتابخانه مرکزی درباره بازگرداندن کتابهای امانتی

تعداد بازدید:۲۸۳۱

1. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد با توجه به شرایط شیوع ویروس کووید 19، همواره برای ایجاد دسترسی به منابع کتابخانه تلاش کرده است... و اما متاسفانه این شرایط، سبب شده است تا بسیاری از کسانی که کتابهایی را به امانت برده اند، در بازگرداندن آنها تأخیر خارج از قواعد معمول داشته باشند، امری به که به نوبه خود، برای خواستاران بعدی این کتابها و عدم وجود آنها در قفسه، مشکل ایجاد کرده است. 

2. بر این اساس، خواهشمند است، تمامی اعضایی که کتاب در امانت دارند، نسبت به بازگشت کتابها در موعد مقرر اقدام نمایند.

3. از این پس تعداد روزهای امانت یک کتاب با توجه به شرایط کنونی، 21 روز همراه با امکان 2 بار تمدید خواهد بود.

4. جهت تعیین تکلیف وضعیت کتاب های دارای دیرکرد می توانید با شماره 61112844، سرکار خانم آقازاده، مسئول محترم تالارها و مخازن کتابخانه مرکزی تماس بگیرید. اعضا، می توانند کتابهای امانتی را از طریق پست سفارشی نیز بازگردانند.

    صندوق پستی 6575

    کد پستی1417614411

    تهران میدان انقلاب پردیس مرکزی دانشگاه تهران

 

5. برای دانشجویان و دیگر افرادی که کتابی از کتابخانه مرکزی به امانت گرفته اند، در صورت تأخیر بیش از اندازه، محدودیت هایی از نظر دادن کتاب امانتی در نظر گرفته شده که به زودی اعلام خواهد شد. 

6. در صورت بازگرداندن سر موعد، جریمه یک ترم از اسفند 98 تا تیرماه 99 بخشیده خواهد شد. 

7. ما تلاش خواهیم کرد از این پس به درخواست های شما برای گرفتن فایل کتابهای چاپی در موارد مجاز اقدام کنیم.

 

*تاریخ انتشار اطلاعیه: 1400/06/16

 

 مشاهده نحوه دسترسی به منابع کتابخانه ای در کتابخانه مرکزی دانشگاه ( درزمان کرونا) 

 تمدید دوره امانت کتاب های کتابخانه مرکزی صرفا از طریق سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه تهران صورت می پذیرد.

 فرایند تسویه حساب با کتابخانه مرکزی

 

-در خصوص دانشکده ها با کتابخانه های مربوطه تماس بگیرید.