راهنمای دانشجویان ورودی جدید

تعداد بازدید:۲۷۱
راهنمای دانشجویان ورودی جدید

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به نودانشجویان دانشگاه تهران، برای آشنایی با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و همچنین راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه مرکزی به لینکهای زیر مراجعه نمایید

 

checkBox.jpg?t=1447570149461  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در یک نگاه

checkBox.jpg?t=1447570149461 راهنمای استفاده از کتابخانه مرکزی (و کتابخانه های) دانشگاه تهران