خدمات ارجاعی خدمات ارجاعی

این بخش کار پذیرش عضو، گردش و امانت کتاب و خدمات مرجع را بر عهده دارد. جستجوی کتاب در این بخش از طریق رایانه های مستقر در طبقات همکف و اول  و برگه دان های کتابخانه انجام می شود. مراجعه کنندگان پس از جستجوی کتب مورد نیاز برای دریافت کتب موجود در مخزن 3 ، درخواست خود را به صورت الکترونیکی ارسال می نمایند و جهت دریافت سایر کتب موجود در تالارهای ابوریحان بیرونی و جمالزاده (علوم و فنون)، به صورت دستی (حضوری) درخواست خود را ارائه می نمایند.

 خدمات کتب مرجع در این بخش در تالار اقبال لاهوری انجام می پذیرد. شایان ذکر است که کتب موجود در این تالار به صورت استفاده در محل و غیر قابل امانت می باشند.

 

 

 

 

  سرپرست خدمات مراجعین:   سودابه قدبیگی

  سوابق تحصیلی :  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه تهران

                               کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه تهران

  تلفن: 61112503 - 66414867

 

 

  سرپرست تالارها و مخازن کتب:   فاطمه آقازاده

  سوابق تحصیلی :   کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی از دانشگاه تهران

                                 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

 تلفن :  61112844