پایگاه نسخ خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد راه اندازی شد پایگاه نسخ خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد راه اندازی شد همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 برگزار شد مراسم رونمایی از کتابخانه اهدایی استاد دکتر حسن تاجبخش برگزار شد افتتاح موزه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

اخبار و رویدادهای کتابخانه اخبار و رویدادهای کتابخانه

خدمات کتابخانه خدمات کتابخانه