نشریات ادواری نشریات ادواری

بخش نشریات ادواری با تهیه، گردآوری، سازماندهی و نگهداری مهمترین منابع دانش و ابزارهای اطلاع رسانی بر اساس نیازهای اطلاعاتی جامعه هدف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و ارائه خدمات به اعضاء محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین بخش های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد نقش بسیار مهمی در چرخه تولید دانش ایفا می کند. این بخش همچنین از نقطه نظر نگهداری منابع ارزنده قدیمی فارسی و لاتین که از ارزش آرشیوی بالایی نیز برخوردارند، مورد توجه تولید کنندگان علم می باشد. انتخاب منابع در این بخش با دیدگاه موضوعی در حوزه های مختلف دانش نظیر علوم انسانی و اجتماعی و در موضوعات سیاسی، تاریخ، جغرافیایی، حقوقی، هنری و ... با تأکید بر حوزه های اسلام شناسی، ایرانشناسی و شرق شناسی صورت می گیرد. آثار مربوط به تمدن ایرانی اسلامی در دستور کار فراهم آوری بخش نشریات ادواری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد قرار دارد. تهیه منابع در این بخش نیز از طریق خرید از ناشر و اهدا و یا مبادله صورت می گیرد.

بخش نشریات ادواری شامل 4 بخش مرتبط؛ بخش خدمات فنی نشریات ادواری، تالار نشریات، مخزن پنجم و مخزن هفتم است.

*بخش خدمات فنی نشریات ادواری: این بخش در طبقه همکف ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد قرار دارد و اولین نقطه ورود منابع شامل مجلات و روزنامه ها به‏شمار می‏رود. سازماندهی مجلات فارسی و لاتین در این بخش بر اساس قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن و مطابق با نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا و همچنین گسترش های رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. منابع پس از ورود به این بخش توسط متخصصین مورد بازبینی، گزینش منابع مورد نیاز، فهرستنویسی، ورود اطلاعات در کاردکس های مربوطه و همچنین سیستم جامع کتابخانه مرکزی(اراکل) قرار گرفته و در نهایت توسط مراجعین جستجو و بازیابی می شوند. در ابتدای هر سال نیز آرشیو سال قبل جهت ارسال به بخش صحافی، بسته بندی و جمع آوری می‏شود. اطلاعات این منابع پس از صحافی، وارد کاردکس مربوطه و سیستم جامع کتابخانه مرکزی شده، سپس آماده سازی و به مخازن مربوطه ارسال می‏شود.

در این بخش آرشیو سال جاری مجلات و آرشیو ماهانه روزنامه ها در دسترس مراجعین قرار می گیرد. همچنین خدمت رسانی نشریات اسکن و دیجیتال شده نیز در این بخش صورت می گیرد.

*تالار نشریات: این تالار در طبقه همکف ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد قرار دارد. در این بخش تعداد 300 عنوان مجله آرشیو جاری(نسخه دوم) با نظم الفبایی عنوان و 18 عنوان روزنامه که بصورت روزانه خریداری می شود در دسترس مراجعین جهت مطالعه و تهیه کپی از مقالات قرار دارد. در پایان هر روز روزنامه ها به بخش خدمات فنی منتقل و در پایان هر ماه آرشیو ماهانه جمع آوری و به بخش صحافی منتقل می شود. پس از صحافی و ورود اطلاعات هر مجلد در کاردکس و سیستم جامع، به مخازن مربوطه مننقل و در آنجا در دسترس مراجعین قرار می گیرد.

*مخزن هفتم: این مخزن واقع در طبقه هفتم ساختمان کتابخانه مرکزی و محل نگهداری، آرشیو و ارائه خدمات تمامی مجلات و روزنامه های فارسی، عربی و سایر زبانهای شرقی می‌باشد. مجموعه نشریاتی که در این بخش نگهداری می شوند از نقطه نظر قدمت تاریخی از دوره قاجار تا کنون بدون شک یکی از بزرگترین و ارزنده ترین مجموعه های نشریات فارسی در کشور به شمار می رود. مجلات در این مخزن بر اساس نظام رده بندی کنگره و در هر عنوان بر اساس ترتیب تاریخ انتشار قرار می گیرد.  منابع موجود در این بخش شامل 2570 عنوان مجله فارسی مشتمل بر 30000 مجلد صحافی شده و 1937 عنوان روزنامه فارسی و عربی مشتمل بر 8700 مجلد صحافی شده می باشد. لازم به ذکر است به منظور ارائه خدمات بهتر و جلوگیری از آسیبهای احتمالی فیزیکی ناشی از تورق مجلات و روزنامه های قدیمی که به لحاظ قدمت آسیب پذیر نیز هستند از این منابع نسخه اسکن تهیه شده است. تا کنون تعداد 483 عنوان مجله و 620 عنوان روزنامه به همراه تمامی شماره‏ های موجود آن در آرشیو کتابخانه مرکزی اسکن شده است. انتخاب منابع جهت اسکن بر اساس نیاز مراجعین و همچنین اولویت تاریخی، سازماندهی منابع اسکن شده، ذخیره آنها در فضای انباره، تهیه نسخه پشتیبان از آنها و ارائه خدمات در بخش خدمات فنی صورت می گیرد.

لازم به ذکر است تعداد 256 عنوان مجله و 54 عنوان روزنامه از دوره های قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم نیز دیجیتال شده و بصورت شمارگان کامل در اختیار مراجعین قرار می گیرد. اطلاعات هر عنوان شامل موجودی و قیمت در سایت کتابخانه مرکزی library.ut.ac.ir در بخش نشریات قدیمی دیجیتال شده قابل بازیابی است.

*مخزن پنجم: این مخزن که مخصوص نگهداری دوره های صحافی شده مجلات و روزنامه های انگلیسی و سایر زبانهای لاتین می باشد در طبقه پنجم کتابخانه مرکزی قرار دارد. مجلات در این مخزن بر اساس نظام رده بندی کنگره و در هر عنوان بر اساس ترتیب تاریخ انتشار قرار می گیرد. استفاده از نشریات این بخش از مجموعه نشریات کتابخانه بنا بر درخواست کاربران و بر اساس مقررات کتابخانه مرکزی صورت می پذیرد. جستجو و بازیابی منابع موجود در این بخش از طریق سیستم جامع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (اراکل) و همچنین از طریق کاردکسهای موجود در بخش نشریات ادواری با نظم الفبایی عنوان نشریات امکان پذیر می باشد. در این مخزن نزدیک به 2550 عنوان مجله و 102 عنوان روزنامه می‌باشد. از سال 2005 میلادی نیز با تمرکز بر خرید پایگاههای اطلاعاتی لاتین، ارائه خدمات آرشیو پس از این تاریخ در بخش فن آوری اطلاعات صورت می گیرد.

*سرویس دهی منابع: سرویس دهی منابع در سه بخش مخازن 5 و 7، تالار نشریات و دفتر خدمات فنی نشریات از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 16 بعدازظهر صورت می گیرد. مجلات و روزنامه امانت داده نمی شوند و ارائه خدمات آرشیو صحافی شده شماره های پیشین مجلات و روزنامه ها در مخازن با رعایت قوانین سرویس دهی صورت می گیرد. نسخه دوم برخی از عناوین مجلات جاری و روزنامه های روز در تالار نشریات ارائه خدمات می شوند. نسخه اول نشریات آرشیو جاری و آرشیو روزهای قبل روزنامه ها(ماه جاری) در دفتر خدمات فنی نشریات سرویس داده می شود.

همچنین فایل مجلات و روزنامه هایی که اسکن و دیجیتال شده اند نیز در دفتر خدمات فنی نشریات در اختیار مراجعین قرار می گیرد. منابع اسکن شده با ضوابط منابع چاپی و منابع دیجیتال شده به صورت عنوان کامل به فروش می رسد.

پایگاهها و مجله های علمی الکترونیکی فارسی نظیرMagiran, Noormags, SID, ISC  و نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران نیز در بخش پایگاههای علمی الکترونیکی فارسی سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، library.ut.ac.ir قابل دسترس هستند.

 

  

  سرپرست بخش:  مهران  آشوری

  سوابق تحصیلی :  کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران

                               کارشناسی بیولوژی از دانشگاه خوارزمی.

  تلفن:   61112842         

  فکس:  66419894