نسخه های خطی و اسناد نسخه های خطی و اسناد

این بخش وظیفة تهیه، گردآوری، ساماندهی، فهرست‌نویسی و نگه‌داری مجموعه نسخه‌های خطی، اسناد تاریخی، میکروفیلم‌ها، نسخه‌های عکسی، کتاب‌های چاپ سنگی و عکس‌های تاریخی و کتاب‌های کمیاب و برخی مجموعه‌های ویژه را برعهده دارد. مجموعة نسخه‌های خطی کتابخانه‌های دانشکدة ادبیات، الهیات، پزشکی و حقوق در این بخش نگه‌داری می‌شود. تاکنون 21 جلد فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مرکزی، 7 جلد فهرست مربوط به مجموعة نسخه‌های خطی کتابخانه‌های دانشکده‌ها، 3 جلد فهرست میکروفیلم‌ها و 2 جلد فهرست عکس‌های تاریخی منتشر شده است.

کار فهرست‌نویسی و سازماندهی مواد موجود در بخش نسخه‌های خطی توسط کارشناسان بخش در حال انجام است و علاوه بر منابع رایج برای فهرست‌نویسی کتاب، از کلیة فهرست‌های نسخه‌های خطی کتابخانه‌های ایران و خارج از کشور، انواع کتابشناسی‌ها، اصطلاحنامه‌ها، کتاب‌های رجال و تذکره‌ها و دیگر مراجع و منابع اسلامی نیز استفاده می‌شود.

فضای بخش نسخه‌های خطی و اسناد شامل قسمت های زیر است:

  • تالار محمدتقی دانش‌پژوه: تالار ویژة مطالعة نسخه‌های خطی در طبقة همکف کتابخانه
  • تالار خواجه نصیرالدین طوسی (تالار نفیس): تالار ویژة نگهداری کتاب‌های کمیاب و مجموعه‌های ویژه
  • تالار رشیدالدین فضل‌الله همدانی: ویژه مطالعات ایران شناسی
  • مخزن کتب خطی در طبقة چهارم ساختمان کتابخانه
  • مخزن اسناد در طبقه اول ساختمان کتابخانه

 

مخزن اسناد

تالار محمد تقی دانش پژوه

تالار خواجه نصیرالدین طوسی 

    

 

  

  سرپرست بخش:  پریسا کرم رضایی

  سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته کتابداری نسخه‌های خطی و آثار کمیاب از دانشگاه تهران

                               کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی

تلفن:  61112837