خدمات نشریات ادواری خدمات نشریات ادواری

نشریات ادواری از دسته منابعی هستند که امانت داده نمی‏شوند و مطالعه و استفاده از آنها در محل کتابخانه مرکزی امکان‏پذیر است. ارائه خدمات منابع در چهار بخش مخازن 5 و 7، تالار نشریات و دفتر خدمات فنی نشریات از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 16 بعدازظهر صورت می گیرد. سرویس دهی دوره های صحافی شده نشریات فارسی و زبانهای ایرانی شرقی در مخزن هفتم و دوره های صحافی شده نشریات انگلیسی و دیگر زبانهای لاتین در مخزن پنجم کتابخانه مرکزی انجام می شود. ترتیب قرار گرفتن مجلات در هر دو مخزن(قفسه بسته) بر اساس رده بندی کنگره و در هر عنوان بر اساس تاریخ انتشار است.

نسخه دوم برخی از عناوین مجلات جاری و روزنامه های روز در تالار نشریات که به صورت قفسه باز اداره می شود ارائه خدمات می شوند.

آخرین و جدید ترین شماره های آرشیو جاری مجلات و آرشیو روزهای قبل روزنامه ها(ماه جاری) در دفتر خدمات فنی نشریات سرویس داده می شود.

فایل مجلات و روزنامه هایی که اسکن و دیجیتال شده اند نیز در دفتر خدمات فنی نشریات جهت مطالعه در اختیار مراجعین قرار می گیرد. ارائه خدمات نشریات اسکن شده با ضوابط منابع چاپی و ارائه فایل مقالات، و نشریات دیجیتال شده به صورت عنوان کامل بر روی فلش یا سی دی امکان پذیر است. اطلاعات مربوط به عناوین دیجیتال شده شامل موجودی و قیمت هر عنوان در سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد library.ut.ac.ir در بخش نشریات قدیمی دیجیتال شده قابل بازیابی است.

پایگاهها و مجله های علمی الکترونیکی فارسی نظیرMagiran, Noormags, SID, ISC  و نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران در بخش پایگاههای علمی الکترونیکی فارسی سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، library.ut.ac.ir قابل دسترس هستند.

 

ارائه خدمات پیایندها در زمان شیوع کرونا: 

الف: به دلیل وجود بیماری شایع کرونا و اهمیت پژوهش در جامعه دانشگاهی، بخش پیایندهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، در راستای آپلود کردن نشریات قدیمی فارسی گامهایی برداشته است. تا این لحظه 132 عنوان نشریه که شامل 2765 شماره نشریه است، آپلود شده و فقط به صورت مشاهده، قابل استفاده است. لیست این نشریات تنظیم شده و قابل بهره برداری است. لازم به ذکر است که این لیست در حال افزایش بوده و به مرور با لیستهای کاملتر، جایگزین خواهد شد.
ب: اقدام دیگری که برای کمک به پژوهشگران در این روزها در نظر گرفته شده است، ارتباط با کتابدار مخزن پیایندها از طریق تلگرام با شماره تلفن 09376460698 و یا آدرس تلگرامی Nashriyat_Lib@ است. از این طریق درخواستهای ارسالی، مورد بررسی قرار گرفته و پیایندها، اسکن می شوند. به ازای هر صفحه اسکن شده، مبلغ 200 تومان به حساب شماره IR830100004001070103006825 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران با شناسه واریز 313070174140120000000003700800 که از طریق موبایل بانک نیز قابل اجراست، ریخته و فیش پرداختی را به شماره تلگرامی که درخواست خود را ارسال فرموده بودید، ارسال و از همان طریق اسکن خود را دریافت کنید.

لازم به ذکر است که این فرآیند کمی زمانبر بوده، به دلیل دورکاری، تنها در روزهای شنبه تا دوشنبه به درخواستها رسیدگی خواهد شد.

 

جدول تعرفه های خدمات بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران