پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی

جهت دسترسی به پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی، می توانید از لینک های ذیل استفاده نمایید:

                                 **جستجوی یکپارچه در پایگاه های اطلاعاتی **

پایگاه های لاتین:

ردیف

نماد

نام پایگاه

پوشش موضوعی

لیست نشریات در دسترس - راهنما

وضعیت

1

Sciencedirect

همه موضوعات

       

اشتراک محدود

2

EBSCOhost

همه موضوعات

         

عدم اشتراک

3

scopus

همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

         

اشتراک

4

Proquest Ebooks

 ProQuest Central

ProQuest Dissertations & Theses Global

 

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

 

                   

اشتراک

5

sage

همه موضوعات

اشتراک

6

wiley

همه موضوعات

        

 دسترسی تا 2017

7

heinOnline

حقوق

 

اشتراک

8

nature

علوم پایه

 

اشتراک

9

Taylor&Francis

علوم انسانی و اجتماعی

 

اشتراک

10

Springer

همه موضوعات

        

اشتراک

11

OnePetro

نفت، گاز، پتروشیمی

             

اشتراک

12

Jstor

علوم انسانی، اجتماعی و هنر

            

عدم اشتراک

13

Emerald

مدیریت، اقتصاد و علم اطلاعات

        

دسترسی تا 2017

14

َAmerican Mathematical Society  

 

اشتراک

15

Almanhal

علوم انسانی- حقوق

             

 دسترسی آزمایشی 

16

Cambridge Journals - Back File 

علوم انسانی و اجتماعی

 

دسترسی

17

Cambridge Journals

علوم انسانی و اجتماعی

 

دسترسی

18

Bio One

زیست شناسی و بیولوژی

 

فقط چکیده

19

IOS Press

همه موضوعات

 

فقط چکیده

20

Veterinary Medical Education

دامپزشکی

 

فقط چکیده

21

American Veterinary Medical Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

22

Thieme

دامپزشکی و زیست شناسی

 

فقط چکیده

23

Royal Society of the Chemistry

شیمی

 

فقط چکیده

24

The American Physical Society

فیزیک

 

فقط چکیده

25

British Veterinary Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

26

American Animal Hospital Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

27

IMF E-Library

صندوق بین المللی پول

 

فقط چکیده

28

Directory of Open Access Journals

 

 

دسترسی آزاد

29

PubMed

 

 

دسترسی آزاد

30

IJRCM

 

 

دسترسی آزاد

31

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

 

 

دسترسی آزاد

32

ERIC

 

 

دسترسی آزاد

33

Zednee

 

 

دسترسی آزاد

34

Semantic Scholar

موتور جستجوی علمی با 180 میلیون مقاله و استناد

 

دسترسی آزاد

35

Google Scholar

 

 

دسترسی آزاد