پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی

جهت دسترسی به پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی، می توانید از لینک های ذیل استفاده نمایید: 

پایگاه های لاتین:

ردیف

نماد

نام پایگاه

پوشش موضوعی

لیست نشریات در دسترس - راهنما

وضعیت

1

Sciencedirect

همه موضوعات

       

اشتراک

2

scopus

همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

         

اشتراک

3

Clarivate Analytics - Web of Science

همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

        

اشتراک  

4

Proquest Ebooks

 ProQuest Central

ProQuest Dissertations & Theses Global

 

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

 

                   

اشتراک

5

sage

همه موضوعات

 

اشتراک

6

wiley

همه موضوعات

        

اشتراک

7

heinOnline

حقوق

 

عدم دسترسی

8

nature

علوم پایه

 

اشتراک

9

Taylor&Francis

علوم انسانی و اجتماعی

 

اشتراک

10

Springer

همه موضوعات

        

اشتراک

11

OnePetro

نفت، گاز، پتروشیمی

             

اشتراک

12

Jstore

علوم انسانی، اجتماعی و هنر

            

اشتراک

13

OECD

علوم اقتصادی و اجتماعی

 

عدم اشتراک

14

Emerald

مدیریت، اقتصاد و علم اطلاعات

        

اشتراک 

15

َAmerican Mathematical Society  

 

اشتراک

16

De gruyter

همه موضوعات

             

عدم دسترسی 

17

REAXYS

شیمی

           

اتمام دسترسی آزمایشی

18

IEEE فنی مهندسی

 

 عدم دسترسی

19

TTP TRANS TECH PUBLICATIONS

فنی مهندسی

 

اتمام دسترسی آزمایشی

20

SciVal

 

 

 عدم دسترسی

21

Cambridge Journals - Back File 

علوم انسانی و اجتماعی

 

دسترسی آزمایشی

22

Cambridge Journals

علوم انسانی و اجتماعی

 

دسترسی آزمایشی

23

OXFORD Journals

علوم انسانی و اجتماعی

 

عدم دسترسی

24

Bio One

زیست شناسی و بیولوژی

 

فقط چکیده

25

IOS Press

همه موضوعات

 

فقط چکیده

26

IOP Science

فیزیک و علوم پایه

 

دسترسی آزمایشی

27

American Society of Mechanical Engineers

مکانیک و فنی مهندسی

 

دسترسی آزمایشی تا پایان 2017

28

Veterinary Medical Education

دامپزشکی

 

فقط چکیده

29

American Veterinary Medical Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

30

Thieme

دامپزشکی و زیست شناسی

 

فقط چکیده

31

CAB International

کشاورزی

 

عدم دسترسی 

32

Royal Society of the Chemistry

شیمی

 

فقط چکیده

33

The American Physical Society

فیزیک

 

فقط چکیده

34

British Veterinary Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

35

American Animal Hospital Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

36

IMF E-Library

صندوق بین المللی پول

 

فقط چکیده

37

Directory of Open Access Journals

 

 

دسترسی آزاد

38

PubMed

 

 

دسترسی آزاد

39

IJRCM

 

 

دسترسی آزاد

40

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

 

 

دسترسی آزاد

41

ERIC

 

 

دسترسی آزاد