سامانه ارسال پیشنهادات سامانه ارسال پیشنهادات

بهبود فرایندها از طریق ارایه پیشنهادها ------ بهبود شرایط محیطی کار ------ افزایش انگیزه در کارکنان ------ایجاد فرصت برای مشارکت فکری همکاران

 

این سامانه جهت تسهیل در روند ارائه پیشنهادها برای همکاران عزیز کتابخانه مرکزی طراحی گردیده است.

لطفا پس از درج نظرات و پیشنهادهای خود و وارد کردن اعداد تصویر، از گزینه ارسال استفاده نمائید.

 لازم به ذکر است به پیشنهادات برتر جوایزی اهدا خواهد گردید.

 

منتظر نظرات و پیشنهادهای ارزشمند شما همکاران گرامی هستیم.

 

نظرات و پیشنهادات همکاران کتابخانه نظرات و پیشنهادات همکاران کتابخانه

فرم ارسال نظرات و پیشنهادات
نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال فرمایید.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
Text to Identify