نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۸۶۲

دانشگاه تهران 152 عنوان مجله علمی را در حوزه های مختلف از جمله فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم اجتماعی، کشاورزی و هنر  به زبان های فارسی،انگلیسی و عربی منتشر می کند. 101 عنوان از این مجلات در سامانه مجلات وزارت علوم رتبه بندی  شده اند.

کلیه پژوهشگران می توانند با مراجعه به سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران ، ضمن آشنایی با این سامانه و دانلود مقالات به صورت رایگان، مقالات خود را جهت انتشار در نشریات دانشگاه تهران در صفحه اختصاصی هریک از مجلات بارگذاری(سابمیت) کنند. تعدادی از مجلات علمی دانشگاه در نمایه نامه های بین المللی از جمله اسکوپوس نمایه می شوند.