تالارها و مخازن کتاب

تعداد بازدید:۱۳۷۷

تالارهای موجود در ساختمان کتابخانه مرکزی:

 • تالار اقبال لاهوری(کتب مرجع): کتابهای مرجع فارسی و لاتین در تمامی موضوعات در این تالار نگهداری می شود. این تالار به صورت قفسه باز است و تمامی اعضا می توانند علاوه بر مطالعه کتاب های این تالار، بدون کتاب به این تالار وارد شده و از فضای مطالعه آن استفاده نمایند. کتاب های این تالار امانت داده نمی شود و به صورت استفاده در محل در اختیار مراجعین قرار می گیرد.
 • تالار جمالزاده(علوم و فنون): کتاب های مربوط به موضوعات مربوط به کشاورزی, صنعت و علوم و سایر موضوعات علوم و فنون در این تالار قرار دارند. استفاده از این تالار به صورت قفسه باز است و تمامی اعضا می توانند علاوه بر مطالعه کتاب های این تالار، بدون کتاب به این تالار وارد شده و از فضای مطالعه آن استفاده نمایند. اعضاء دانشگاه تهران امکان امانت بردن این کتابها را دارند.
 • تالار ابوریحان بیرونی: کتابهایی با موضوعات ادبیات، تاریخ و هنر در این تالار قرار دارند. استفاده از این تالار به صورت قفسه باز است و تمامی اعضا می توانند علاوه بر مطالعه کتاب های این تالار، بدون کتاب به این تالار وارد شده و از فضای مطالعه آن استفاده نمایند. اعضاء دانشگاه تهران امکان امانت بردن این کتابها را دارند.
 • تالار البرز
 • تالار رشیدالدین فضل‌الله همدانی (ویژه مطالعات ایران شناسی): کتاب هایی با موضوع ایران شناسی از جنبه های پژوهشی مختلف در این تالار قرار دارند. این تالار به صورت قفسه باز است اما کتاب های این تالار به امانت داده نمی شوند و به صورت استفاده در محل در اختیار مراجعین قرار می گیرد. تمامی اعضاء می توانند در محل این تالار، از کتابها استفاده نمایند.

 • تالار خواجه نصیرالدین طوسی: کتاب های نفیس از جمله چاپ سنگی، سربی و کتابهای چاپی قدیمی در این تالار قرار دارند. کتاب های این تالار به امانت داده نمی شوند. تمامی اعضاء می توانند در محل این تالار، از کتابها استفاده نمایند.
 • تالار محمدتقی دانش پژوه: تمامی اعضا در این تالار می توانند از فهارس نسخ خطی و کتابهایی با چاپ عکسی از نسخ خطی استفاده نمایند. این تالار به صورت قفسه باز است اما کتاب های این تالار به امانت داده نمی شوند. تمامی اعضاء می توانند در محل این تالار، از کتابهای حوزه ایران شناسی استفاده نمایند.
 • تالار نشریات: مجلات و روزنامه های فارسی و زبان های دیگر در این تالار قرار دارند. استفاده از این تالار به صورت قفسه باز است و تمامی اعضا می توانند نشریات این تالار را مطالعه نمایند. علاه بر آن دسترسی به اسکن مجلات و روزنامه های قدیمی نیز در بخش نشریات فراهم است.
 • تالار اطلاع رسانی: این تالار دارای 34 دستگاه کامپیوتر جهت جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، استفاده از اینترنت و ... می باشد همچنین مطالعه تمامی پایان نامه های دانشگاه تهران به صورت الکترونیکی فراهم است. اعضاء می توانند بخشی از متن یا تمام متن پایان نامه را بر طبق آیین نامه دسترسی به منابع دریافت نمایند.
 • تالار مطالعه برادران
 • تالار مطالعه خواهران

 

 تذکر: بردن هر گونه مواد خوراکی و آشامیدنی به تالارها ممنوع است.     

 

مخازن کتاب:

مخزن سوم و مخزن پنجم: کتابهای فارسی و لاتین در مخازن طبقه سوم و پنجم قرار دارند که به صورت قفسه بسته اداره می شوند. اعضاء دانشگاه تهران برای امانت گرفتن این کتابها باید از طریق سامانه آذرسا، درخواست امانت را به مخزن ارسال نموده و سپس برای دریافت کتاب به مخزن مراجعه نمایند. اعضاء برای دریافت امانت در محل نیز باید به محل مخزن (واقع در طبقه سوم و پنجم) مراجعه نمایند.

مخزن ششم: سلسله انتشارات دانشگاه تهران (غیر قابل امانت)

مخزن ویژه: این مخزن در طبقه همکف کتابخانه مرکزی در قسمت تالار ایرانشناسی قرار دارد. ورود به این مخزن ممنوع می باشد.

شیعه شناسی: مستقر در تالار ایرانشناسی