انتشارات کتابخانه مرکزی

تعداد بازدید:۶۳۹

کتابخانه مرکزی از بدو تأسیس در سال ۱۳۲۸ تاکنون آثار متعددی را به صورت کتاب، جزوه و نشریه منتشر کرده است. تعدادی از این آثار در سلسله انتشارت کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد و با فروست آن به چاپ رسیده و تعدادی دیگر به سفارش کتابخانۀ مرکزی و در انتشارات دانشگاه تهران و با فروست آن انتشارات یا بدون آن منتشر شده است.

این آثار در مجموع بالغ بر ۷۷ جلد کتاب، ۲۲ جزوه و بروشور و ۲ عنوان نشریه است.

نخستین کتابی که کتابخانۀ مرکزی اقدام به چاپ آن کرد جلد اول " فهرست کتابخانه اهدایی آقای سیدمحمد مشکوه به کتابخانه دانشگاه تهران" تألیف علینقی منزوی بود که در سال ۱۳۳۰ در سلسله انتشارات دانشگاه تهران (شماره ۱۲۳) به چاپ رسید (افشار، ۱۳۵۴ ب: ۳۲-۳۳)

عبارت " انتشارات کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد "نخستین بار در کتابی که به مناسبت برگزاری" نمایشگاه نسخه‌ها و اسناد خطی " در مهر ماه ۱۳۵۰ در کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، با همین عنوان، منتشر گردید مشاهده می‌شود. این کتاب در ۱۴۴ ص به معرفی ۲۵۶ نسخۀ خطی قدیمی و هنری و چند شیء نفیس که در گنجینۀ کتب خطی کتابخانۀ مرکزی نگهداری می شود پرداخته است (همان :۳۳، ۳۵-۳۷)
انتشارات کتابخانۀ مرکزی از آغاز تا سال ۱۳۵۸ زیر نظر ایرج افشار اداره می‌شد.

 

فهرست انتشارات کتابخانه مرکزی با فروست "کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد" شامل ۲۷ عنوان و ۵۱ جلد است. جهت اطلاع از موجودی و امکان تهیه موارد موجود در این فهرست با بخش فراهم آوری تماس بگیرید.

 

جهت دریافت فایل کتاب "کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، گذشته و حال" کلیک کنید.