بازگشت کتاب و تسویه

تعداد بازدید:۷۷۰

 

 

  کارشناس مسئول خدمات مراجعین:   سودابه قدبیگی

  سوابق تحصیلی :  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه تهران

                               کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه تهران

  تلفن:   61112503 - 66414867

 

1647155565-chechbox.jpgتسویه حساب غیر حضوری از کتابخانه مرکزی

1647155565-chechbox.jpgمشاهده فرایند تسویه حساب دانشجویان


لینک دانلود فایل