پایان نامه ها

تعداد بازدید:۴۳۵۱

یکی از بخش های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که ضمن مجموعه سازی و سازمان دهی پایان نامه ها به ارائه خدمات به مراجعه کنندگان نیز می پردازد، بخش پایان نامه های این مرکز است. این بخش مشتمل بر قسمت های ذیل است :

-  مخزن پایان نامه های چاپی که در طبقه ششم کتابخانه واقع شده است و در حال حاضر فقط پایان نامه های بسیار قدیمی که اسکن و دیجیتال نشده اند در این مخزن ارائه خدمات می شوند.

-  تالار پایان نامه های دیجیتال که به ارائه خدمات به دانشجویان و محققین دانشگاه تهران و غیر آن می پردازد. این تالار در طبقه اول کتابخانه در کنار تالار اطلاع رسانی واقع گردیده است.

-  خدمات فنی پایان نامه ها که در طبقه همکف واقع گردیده و امور فنی، اجرایی و اداری در این قسمت صورت می گیرد.

-  بخش تسویه پایان نامه که در طبقه همکف واقع گردیده است.

اهم اقدامات این بخش :

 •  تحویل لوح فشرده پایان نامه به وسیله دانشجو و ارائه تسویه حساب توسط بخش پایان نامه ها
 •  ثبت اطلاعات پایان نامه های جدید در سیستم و تهیه پشتیبان از آنها
 •  به روزرسانی و اصلاح اطلاعات پایان نامه ها در سیستم و مجموعه
 •  آماده سازی پایان نامه ها (شماره ثبت و قفسه چینی)
 •  نمایه سازی پایان نامه ها ( در حال حاضر متوقف گردیده است)
 •  انجام امور مربوط به بررسی پایگاه پایان نامه ها
 •  ارائه خدمات حضوری در تالار پایان نامه های دیجیتال
 •  مشارکت برای استقرار سازوکارِ مناسب هماهنگی و همکاری متقابل بین کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده‌ها و واحدهای وابسته
 •  بررسی مستمر پیرامون روش‌ها، رویه‌ها وضوابط و برنامه ریزی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب در زمینه پایان نامه های دانشگاه تهران
 •  آموزش و راهنمایی مراجعه کنندگان
 •  ساماندهی مجموعه و هماهنگی کارکنان بخش در انجام امور محوله
 •  اسکن ، اصلاح فایل و بارگذاری پایان نامه های چاپی قدیمی
 •  ارائه خدمات کارورزی به افرادی که از موسسات آموزشی به سازمان معرفی می شوند

 

این بخش در طبقه همکف قرار دارد .

 

 

  کارشناس مسئول بخش پایان نامه ها:      سیدجواد زرقانی

  سوابق تحصیلی :       کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی               

  تلفن:   61112793


لینک دانلود فایل