اداره فراهم آوری و ساماندهی منابع

تعداد بازدید:۱۰۵۲

این اداره از 4 واحد تشکیل شده است:

 

 رئیس اداره فراهم آوری و ساماندهی منابع:   خانم فریده مداحی

 سوابق تحصیلی:     کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران

                                 تاریخ انتصاب:   آبان ماه 1400

 پست الکترونیکی:         

 شماره تلفن:      61112786


لینک دانلود فایل