مطالعه و امانت کتاب

تعداد بازدید:۵۰۴۷

امانت کتاب :

امانت کتاب به دو صورت انجام می گیرد :

1.  امانت گرفتن کتاب جهت مطالعه در داخل ساختمان کتابخانه

2.  امانت گرفتن کتاب جهت مطالعه خارج از ساختمان کتابخانه

جهت امانت گرفتن کتاب، پس از ثبت بارکد عضویت و بارکد کتاب در سیستم کتابخانه با ارائه برگه خروج  متقاضی می تواند کتاب را طبق مهلت تعیین شده از کتابخانه خارج کند.

 تعداد و مدت زمان امانت کتاب :

اعضاء

تعداد کتاب جهت امانت

مدت امانت

تعداد کتاب مطالعه در محل

دانشجویان کارشناسی

2

2 هفته

2

دانشجویان کارشناسی ارشد

2

3 هفته

2

دانشجویان دکتری

3

4 هفته

3

هیات علمی

3

4 هفته

3

کارکنان دانشگاه

2

2 هفته

2

 

 تمدید امانت کتاب :

 رزرو کتاب : 

در صورتی که کتاب مورد درخواست متقاضی در امانت باشد متقاضی می‌تواند در پروفایل خود در سامانه آذرسا درخواست رزوء نماید .

* متقاضی موظف است در تاریخ تعیین شده برای  گرفتن کتاب رزرو شده به کتابخانه مراجعه نماید .

*در صورت عدم مراجعه متقاضی در تاریخ مقرر، کتابخانه موظف است کتاب درخواست شده را تا 3 روز پس از تاریخ تعیین شده برای متقاضی حفظ نماید .

*در صورت عدم مراجعه متقاضی پس از مهلت تعیین شده ، کتابخانه می‌تواند کتاب رزرو شده را در اختیار متقاضی دیگر قرار دهد.

 جریمه دیرکرد بازگشت کتاب :

- امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر در برگه خروج، کتاب را به کتابخانه برگشت دهد.

- چنانچه کتاب امانت گرفته شده در موعد مقرر بازگردانیده نشود ، به ازای هر روز تاخیر، تا قبل از 5 روز مبلغ 200 تومان/ پس از 5 روز مبلغ 300 تومان، جریمه دیرکرد در نظر گرفته می‌شود که پس از طی مراحل لازم اخذ خواهد شد .

بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد .

 جبران خسارت وارد شده به کتاب :

- در صورت گم شدن کتاب ، امانت گیرنده موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه بازگرداند و جریمه دیرکرد را نیز بپردازد . در صورتی که کتاب نایاب باشد و امکان خریداری آن نباشد بایستی از کتابخانه های دیگر کتاب را تهیه و پس از آماده نمودن (کپی و صحافی) آن را به کتابخانه تحویل نمایند .

در نهایت اگر تهیه کتاب به هر دلیلی مقدور نباشد می بایست به کارشناس کتابخانه با راهنمایی بخش گردش و امانت مراجعه و طبق نظر ایشان عمل گردد .

-در صورتی که امانت گیرنده به کتاب خسارت وارد نماید ( پاره شدن جلد یا صفحات ، علامت ‌گذاری و لک شدن آنها ) به هر صورت و با هر وسیله ، موظف است مطابق نظر کارشناس کتابخانه که از طریق بخش گردش و امانت به متقاضی معرفی می‌شود به جبران خسارت اقدام نماید.

تسویه حساب از کتابخانه:

     - کلیه دانشجویان پس از فراغت از تحصیل و یا در صورت انصراف, مرخصی تحصیلی یا انتقالی موظف به اخذ  تسویه حساب از کتابخانه مرکزی و ارائه به اداره آموزش هستند.

     - اعضاء هیات علمی مدعو و دانشجویان میهمان موظفند پیش از اتمام دوره همکاری یا آموزش خود از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد تسویه حساب اخذ نمایند .

     - اعضاء هیات علمی در صورت قطع رابطه استخدامی (استعفاء ، انتقال ، ماموریت علمی و مرخصی بیش از 3 ماه ) و کارکنان (استعفاء، انتقال، بازنشستگی یا مرخصی بیش از 3 ماه) موظف به اخذ  تسویه حساب از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد می باشند.