دیجیتال سازی

تعداد بازدید:۸۴۵

در بخش دیجیتال سازی کلیه منابع موجود در کتابخانه مرکزی، اسکن شده و فایل تصویر تهیه می شود. به جهت بهره مندی مراجعین به منابع پر مخاطب تلاش بر این بوده است که در اسرع وقت آن منابع در اولویت اسکن قرار گیرند. تاکنون کلیه نسخ خطی و اسناد قدیمی  اسکن  شده اند و در دسترس عموم قرار گرفته اند. همچنین اسکن مجموعه میکروفیلمهای موجود کتابخانه مرکزی نیز زیر نظر این بخش اسکن می شوند. تهیه اسکن از مجموعه عکسهای موجود  در کتابخانه از فعایتهای مهم دیگر این بخش می باشد که تاکنون تعداد قابل توجهی از آنها اسکن و در دسترس مخاطبین قرار گرفته اند.

در حال حاضر کلیه فعالیتهای اسکن و تصویر سازی (دیجیتال منابع چاپی) بوسیله 6 دستگاه اسکنر حرفه ای انجام  می شوند، افزون بر این یک دستگاه اسکنر مخصوص میکرو فیلم و یک دستگاه اسکنر رومیزی در انجام فرایند دیجیتال سازی در این بخش استفاده می شوند.

 این بخش در طبقه همکف کتابخانه مرکزی قرار دارد.

 

  

  کارشناس مسئول روابط عمومی و امور بین الملل :    محمد همتی

  سوابق تحصیلی :       کارشناسی ارشد رشته مطالعات آلمان از دانشگاه تهران

 

  تلفن:    61112767  


لینک دانلود فایل