اداره فناوری اطلاعات و منابع دیجیتال

تعداد بازدید:۱۹۶۱

این اداره از چهار واحد تشکیل شده است:

 

واحد خدمات فناوری اطلاعات

این واحد وظیفه شناسایی، ارزیابی، تهیه، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه، بهره برداری از شبکه داخلی(اینترانت) و شبکه جهانی(اینترنت) و مکانیزه کردن خدمات و فعالیتهای کتابخانه را برعهده دارد.

پشتیبانی و نگهداری کلیه تجهیزات مانند سرورها و رایانه های موجود سیستم بیسیم (wireless)  و سیستمهای حفاظت فیزیکی( سیستم دوربین مدار بسته و کنترل الکترونیکی وظیفه این واحد است.

این واحد امور مربوط به نظارت، کنترل و پشتیبانی فنی نرم افزار کتابخانه را انجام می دهد و با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه در جهت اجرای سیاستهای کلان دانشگاه همکاری می کند.

همچنین خدمات اطلاع رسانی به کاربران کتابخانه بر عهده این واحد است و نگهداری و خدمات رسانی لوح های فشرده همراه کتاب در این واحد انجام می شود.

واحد تامین منابع الکترونیک

این واحد مدیریت مجموعه منابع دیجیتالی شامل کتاب های الکترونیکی، مجله های الکترونیکی، مقالات و سایر منابع را برعهده دارد. نیازسنجی، انتخاب و خرید پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی از جمله وظایف این بخش است.

این بخش همچنین وظیفه برگزاری کارگاههای آموزشی نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی علمی را بر عهده دارد.

واحد دیجیتال سازی

این واحد وظیفه اسکن و تهیه فایل الکترونیکی منابع کتابخانه را برعهده دارد. این واحد مجهز به تجهیزات لازم است و کار تهیه اسکن منابع چاپی کتابخانه شامل کتاب ها، نشریات و سایر منابع به دیجیتالی به طور متمرکز در این واحد انجام می شود

این واحد در راستای اهداف کتابخانه مرکزی برای ایجاد کتابخانه دیجیتال در ساختار جدید کتابخانه در نظر گرفته شد و در اردیبهشت 1399 آغاز به کار کرد.

واحد پایان نامه ها

 

 

   رئیس اداره فناوری اطلاعات و منابع دیجیتال: خانم مهندس معصومه آدینه

     سوابق تحصیلی:   کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس        

                              تاریخ انتصاب:   1399

      پست الکترونیکی: madineh@ut.ac.ir