فراهم آوری

تعداد بازدید:۹۷۴

فرایند مجموعه سازی شامل انتخاب، سفارش، تهیه، ثبت، مبادله و اهدای منابع در این بخش انجام می شود.مجموعۀ کتابها و نشریات کتابخانه از طریق قانون واسپاری، خرید، اهدا و مبادله فراهم می شود. در این راستا با توجه به سیاست های کتابخانه مرکزی و نیاز سنجی از مراجعان کتابخانه، کتابهای حوزه علوم انسانی و اجتماعی در اولویت تهیه می باشد. بخشی از کتابهای لاتین  و  نشریات مورد نیاز کتابخانه از طریق نمایشگاههای کتاب به ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (https://tibf.ir) تهیه می گردد.کار انتخاب و خرید کتاب و نشریات در این بخش با نظارت دو کمیته انتخاب کتاب و نشریات انجام می شود.

 بر اساس قانون واسپاری کتاب، مصوب سال 1368 شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (https://sccr.ir) ، از کلیه کتابهایی که با شمارگان بیش از 2000 نسخه در ایران به چاپ می رسد یک نسخه را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد واگذار می کند.ضمنا کتابخانۀ مرکزی از تاریخ 1/4/79  به عضویت طرح واسپاری نشریات وزارت ارشاد اسلامی درآمد و بر این اساس مدیران مسئول نشریات سراسر کشور موظف به ارسال یک نسخه از نشریات خود به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران هستند. علاوه بر این بر اساس مکاتبات و توافقات  انجام شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آذر ماه 1383، کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد سعی در دریافت آثار چاپ شده با شمارگان کمتر از 2000 نسخه نیز دارد.

مجموعه های اهدایی مهم کتابخانه به قرار زیر هستند:

سیدمحمد مشکوه -  1329

حسنعلی غفاری (معاون الدوله) - 1346

محمد عبده - 1347

کاظم زاده ایرانشهر - 1348

یحیی مهدوی      - 1349

حکمت آل آقا   - 1350

خاندان سعید نفیسی - 1350

دکترعبدالحسین ‌راجی – 1351     

خاندان سید جلال جزایری – 1352

خاندان دکتر محمد حکیمی – 1352

خاندان حاج شیخ علی اردکانی - 1352‌

سیدمحمدعلی  جمالزاده – 1354

خاندان محمد علی سدید السلطنه - 1354

خان بابا طباطبایی نائینی – 1354

خاندان محمد علی فرهنگ اردکانی - 1355

منوچهر بزرگمهر - 1355

 

 این بخش در طبقه همکف کتابخانه مرکزی قرار دارد.

 

  

  کارشناس مسئول بخش فراهم آوری :    عیسی مجردی

  سوابق تحصیلی :  کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران

                          تلفن:    61112841 


لینک دانلود فایل