خدمات مطالعه و امانت کتاب

تعداد بازدید:۱۵۸۴۴

امانت کتاب :

امانت کتاب به دو صورت انجام می گیرد :

1.  امانت گرفتن کتاب جهت مطالعه در داخل ساختمان کتابخانه

2.  امانت گرفتن کتاب جهت مطالعه خارج از ساختمان کتابخانه

جهت امانت گرفتن کتاب، پس از ثبت بارکد عضویت و بارکد کتاب در سیستم کتابخانه با ارائه برگه خروج  متقاضی می تواند کتاب را طبق مهلت تعیین شده از کتابخانه خارج کند.

 تعداد و مدت زمان امانت کتاب :

اعضاء

تعداد کتاب جهت امانت

مدت امانت

تعداد کتاب مطالعه در محل

دانشجویان کارشناسی

2

2 هفته

2

دانشجویان کارشناسی ارشد

3

3 هفته

2

دانشجویان دکتری

3

4 هفته

3

هیات علمی

3

4 هفته

3

کارکنان دانشگاه

3

2 هفته

2

 

 تمدید امانت کتاب :

  • اعضای کتابخانه در صورت تمایل به تمدید کتاب می توانند پیش از اتمام مهلت بازگشت کتاب، در پروفایل خود در سامانه آذرسا درخواست تمدید نمایند. برای مشاهده فیلم راهنمای تمدید کتاب اینجا کلیک کنید.
  • دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای تمدید کتاب از طریق پر کردن این فرم اقدام نمایند. 

 رزرو کتاب : 

در صورتی که کتاب مورد درخواست متقاضی در امانت باشد متقاضی می‌تواند در پروفایل خود در سامانه آذرسا درخواست رزوء نماید .

* متقاضی موظف است در تاریخ تعیین شده برای  گرفتن کتاب رزرو شده به کتابخانه مراجعه نماید .

*در صورت عدم مراجعه متقاضی در تاریخ مقرر، کتابخانه موظف است کتاب درخواست شده را تا 3 روز پس از تاریخ تعیین شده برای متقاضی حفظ نماید .

*در صورت عدم مراجعه متقاضی پس از مهلت تعیین شده ، کتابخانه می‌تواند کتاب رزرو شده را در اختیار متقاضی دیگر قرار دهد.

 جریمه دیرکرد بازگشت کتاب :

- امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر در برگه خروج، کتاب را به کتابخانه برگشت دهد.

- چنانچه کتاب امانت گرفته شده در موعد مقرر بازگردانیده نشود ، به ازای هر روز تاخیر، مبلغ 200 تومان، جریمه دیرکرد در نظر گرفته می‌شود که پس از طی مراحل لازم اخذ خواهد شد .

بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد .

 جبران خسارت وارد شده به کتاب :

- در صورت گم شدن کتاب ، امانت گیرنده موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه بازگرداند و جریمه دیرکرد را نیز بپردازد . در صورتی که کتاب نایاب باشد و امکان خریداری آن نباشد بایستی از کتابخانه های دیگر کتاب را تهیه و پس از آماده نمودن (کپی و صحافی) آن را به کتابخانه تحویل نمایند .

در نهایت اگر تهیه کتاب به هر دلیلی مقدور نباشد می بایست به کارشناس کتابخانه با راهنمایی بخش گردش و امانت مراجعه و طبق نظر ایشان عمل گردد .

-در صورتی که امانت گیرنده به کتاب خسارت وارد نماید ( پاره شدن جلد یا صفحات ، علامت ‌گذاری و لک شدن آنها ) به هر صورت و با هر وسیله ، موظف است مطابق نظر کارشناس کتابخانه که از طریق بخش گردش و امانت به متقاضی معرفی می‌شود به جبران خسارت اقدام نماید.

تسویه حساب از کتابخانه:

     - کلیه دانشجویان پس از فراغت از تحصیل و یا در صورت انصراف, مرخصی تحصیلی یا انتقالی موظف به اخذ  تسویه حساب از کتابخانه مرکزی و ارائه به اداره آموزش هستند.

     - اعضاء هیات علمی مدعو و دانشجویان میهمان موظفند پیش از اتمام دوره همکاری یا آموزش خود از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد تسویه حساب اخذ نمایند .

     - اعضاء هیات علمی در صورت قطع رابطه استخدامی (استعفاء ، انتقال ، ماموریت علمی و مرخصی بیش از 3 ماه ) و کارکنان (استعفاء، انتقال، بازنشستگی یا مرخصی بیش از 3 ماه) موظف به اخذ  تسویه حساب از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد می باشند.

 

 تمدید دوره امانت کتاب های کتابخانه مرکزی صرفا از طریق سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه تهران صورت می پذیرد.

 فرایند تسویه حساب با کتابخانه مرکزی

 

-در خصوص دانشکده ها با کتابخانه های مربوطه تماس بگیرید.