خدمات نسخه های خطی و اسناد

تعداد بازدید:۳۵۵۵

خدمات بخش نسخه‌های خطی و اسناد

خدمات این بخش در سه تالار زیر انجام می‌شود:

1) تالار خواجه نصیرالدین طوسی: تالار کتاب‌های کمیاب و مجموعه‌های ویژه (تالار نفیس)

در این تالار کتاب‌های کمیاب و چند مجموعه ویژه از جمله سه مجموعه اهدایی علی‌اصغر حکمت، یحیی مهدوی و حسنعلی غفاری و مجموعه‌های ابراهیم پورداود و سعید نفیسی نگهداری می‌شود.

مجموعه کتاب‌های این تالار در حال حاضر بالغ بر 30000 جلد است و از طریق سیستم جامع کتابخانه قابل جستجو و بازیابی است.

این تالار در طبقه همکف واقع است و به صورت قفسه بسته اداره می‌شود.

در حال حاضر مجموعه منابع چاپی غیرکتابی کتابخانه (شامل گزارش‌ها جزوات، راهنماها و غیره) که در مخزن جداگانه ای نگهداری می‌شود و از طریق سامانه جامع کتابخانه قابل جستجو و بازیابی است در این تالار خدمات‌رسانی می‌شود.

 

2) تالار محمدتقی دانش‌پژوه: تالار مطالعه نسخه‌های خطی و اسناد

کار خدمات‌رسانی مجموعه نسخه‌های خطی، اسناد و عکس‌های تاریخی، میکروفیلم‌ها، نسخه‌های عکسی و کتاب‌های چاپ سنگی در این تالار انجام می‌شود. در این تالار مجموعه‌ای بالغ بر 1000 جلد فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های ایران و خارج از کشور و دیگر کتابها و فهرست‌های مربوط به این حوزه نگهداری می‌شود.

این تالار در طبقه همکف کتابخانه قرار دارد و به صورت قفسه باز اداره می‌شود.

کاربران کتابخانه می‌توانند جهت مطالعه منابع مورد نیاز خود به این تالار مراجعه کنند و با همکاری کتابدار مرجع بخش، منابع مورد نظر خود را جستجو کنند و به مطالعه بپردازند.

فایل اسکن مجموعه نسخه‌های خطی، اسناد و عکس‌های تاریخی کتابخانه مرکزی در سامانه کتابخانه دیجیتال موجود است و کاربران می‌توانند پس از جستجوی منابع مورد نیاز خود و پرداخت هزینه اقدام به دانلود فایل مربوطه نمایند.

در صورتی که فایل منبع مورد نیاز در کتابخانه دیجیتال موجود نباشد یا کاربر درخواست دیگری داشته باشد، لازم است که با مراجعه حضوری یا از طریق ایمیل، تلفن یا دورنگار درخواست خود را به بخش نسخه‌های خطی اعلام نماید. در صورتی که امکان بارگذاری فایل مورد نظر در کتابخانه دیجیتال وجود نداشته باشد مراحل زیر طی می‌شود:

  1. تکمیل فرم درخواست
  2. بررسی درخواست و تعیین هزینه دریافت براساس تعرفه‌های موجود
  3. پرداخت مبلغ از طریق دستگاه کارتخوان بخش یا واریز به شماره حساب

IR830100004001070103006825

به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی با شناسه واریز

313070174140120000000003700800

  1. ارسال فیش واریزی
  2. دریافت تصویر منبع برروی فلش یا لوح فشرده یا ارسال از طریق ایمیل

تلفن: 61112593 - 61112794

دورنگار: 66495388

ایمیل:  manuscripts@ut.ac.ir

جدول تعرفه‌های خدمات بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

  

 3) تالار رشیدالدین فضل‌الله همدانی: تالار ایران‌شناسی

مجموعه این تالار شامل آثار مرجع و پژوهشی در حوزه مطالعات ایران‌شناسی است و موضوعات گوناگون مانند ادبیات فارسى، تاریخ و جغرافیا، باستان‏شناسى، علوم اسلامى، علوم اجتماعی، حقوق و سیاست، هنر و معماری به زبان فارسى، عربى و زبان‏هاى خارجى را دربرمی‌گیرد.

مجموعه اهدایی دکتر حسن تاجبخش، دکتر علی لاریجانی، دکتر طهمورث ساجدی صبا، عنایت‌اله خجسته، دکتر جولین اف.(پت) مک دونالد با موضوع حکیم عمر خیام  و مجموعه شیعه‌شناسی در این تالار نگهداری می‌شود.

در حال حاضر در این تالار درحدود 30.000 جلد کتاب نگهداری می‌شود و منابع موجود در این تالار از طریق سامانه جامع کتابخانه مرکزی قابل جستجو و بازیابی است.

منابع موجود در این تالار امانت داده نمی‌شوند و کاربران می‌توانند در محل به مطالعه منبع مورد نیاز خود بپردازند.

این تالار به صورت قفسه باز اداره می‌شود و در طبقه همکف کتابخانه قرار دارد.

تلفن: 61112679