پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی

ردیفنماد نام پایگاهآدرس پایگاه پوشش موضوعیلیست نشریات دردسترس راهنمای استفاده از پایگاهوضعیت دسترسی
1Sciencedirecthttps://www.sciencedirect.com/همه موضوعات-اشتراک محدود-
2scopushttps://www.scopus.com/همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)--عدم اشتراک-
3Proquest Ebookshttps://www.proquest.com/همه موضوعات-اشتراک-
4ProQuest Centralhttps://www.proquest.com/همه موضوعات-اشتراک-
5ProQuest Dissertations & Theses Globalhttps://www.proquest.com/همه موضوعات--اشتراک-
6sagehttps://journals.sagepub.com/همه موضوعات-اشتراک-
7wileyhttps://onlinelibrary.wiley.com/همه موضوعات-اشتراک محدود-
8heinOnlinehttps://heinonline.orgحقوق--اشتراک-
9naturehttps://www.nature.com/علوم پایه-اشتراک محدود-
10Taylor&Francishttps://www.tandfonline.com/علوم انسانی و اجتماعی-اشتراک محدود-
11Springerhttps://link.springer.com/همه موضوعات-اشتراک محدود-
12OnePetrohttps://onepetro.org/نفت، گاز، پتروشیمی--عدم اشتراک-
13American Mathematical Societyhttps://mathscinet.ams.org/---عدم اشتراک-
14Cambridge Journals - Back Filehttps://www.cambridge.org/core---عدم اشتراک-
15Cambridge Journalshttps://www.cambridge.org/core---عدم اشتراک-
16Emeraldhttps://www.emerald.com/insight/مدیریت، اقتصاد و علم اطلاعاتاشتراک (دسترسی تا 2017)-
17EBSCOhosthttp://web.a.ebscohost.com/همه موضوعات--عدم اشتراک-
18Jstorhttps://www.jstor.org/علوم انسانی، اجتماعی و هنر-اشتراک محدود-
19almanhahttps://platform.almanhal.com/علوم انسانی- حقوق--عدم اشتراک-
20Bio Onehttps://bioone.org/زیست شناسی و بیولوژی--فقط چکیده-
21IOS Presshttps://metapress.com/همه موضوعات--فقط چکیده-
22Veterinary Medical Educationhttps://jvme.utpjournals.press/loi/jvmeدامپزشکی--فقط چکیده-
23American Veterinary Medical Associationhttps://avmajournals.avma.org/دامپزشکی--فقط چکیده-
24Thiemehttps://www.thieme.deدامپزشکی و زیست شناسی--فقط چکیده-
25Royal Society of the Chemistryhttps://www.rsc.org/شیمی--فقط چکیده-
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۳۷ مورد.