افتخارات

ردیفعکس عنوان موضوعتاریخ
1کتاب خانم کرم رضایی، سرپرست بخش نسخه های خطی و اسناد کتابخانه مرکزی، در سی و نهمین جایزه کتاب سال، بعنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شددستاوردها و افتخاراتتیرماه 1401-
2خانم دکتر ملیحه درخوش معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، جایزه عضویت در انجمن علوم و فناوری اطلاعات امریکا را کسب کرد.دستاوردها و افتخاراتتیرماه 1401-
3خانم زهرا شیوا همکار بخش فهرست نویسی به عنوان کارمند نمونه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد معرفی شدنددستاوردها و افتخاراتتیرماه 1401-
4کسب عنوان "شایسته تقدیر" توسط روابط عمومی و امور بین الملل کتابخانه مرکزی در نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهراندستاوردها و افتخاراتخردادماه 1401-
5همکاران کتابخانه مرکزی در مسابقات شوت گل کوچک جام رمضان، بخش بانوان موفق به کسب مقام سوم شدنددستاوردها و افتخاراتاردیبهشت ماه 1401-
6درخشش همکاران کتابخانه مرکزی در مسابقات ورزشی جام رمضاندستاوردها و افتخاراتفروردین ماه 1401-
------
------
------
------
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.