نابینایان

تعداد بازدید:۱۰۵۹

این بخش با هدف ارائۀ خدمات اطلاع رسانی به نابینایان و نیمه بینایان در  نیمه دوم سال 1378، با مساعدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری شرکت پکتوس تاسیس شد و دارای دو دستگاه کامپیوتر متصل به شبکه و مجهز به برنامه جاز و پارس آوا ،یک دستگاه کامپیوتر متصل به شبکه و مجهز به برنامه جاز ،پک جاز و نوید 5 ،دو دستگاه پرکینز ،دو دستگاه کپی نوار کاست ،دو دستگاه برجسته نگار ،یک دستگاه چاپگر بریل ،یک دستگاه اسکنر و تعدادی کتاب ،نشریه و روزنامه به خط بریل می باشد .از امکانات دیگر این بخش وجود آرشیو کتاب گویا با موضوعات متنوع و امکان تبدیل کتابهای مورد درخواست به فایلهای صوتی است .

 

 

این بخش در طبقۀ همکف کتابخانه مرکزی قرار دارد.

 

  

  کارشناس مسئول بخش خدمات نابینایان:   محبوبه ایزدی

  سوابق تحصیلی :    کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی

                               کارشناسی مدیریت آموزشی از دانشگاه شهید بهشتی

  تلفن:    61112920