خدمات نابینایان

تعداد بازدید:۱۳۹۲

این بخش با هدف ارائۀ خدمات اطلاع رسانی به نابینایان و نیمه بینایان در  نیمه دوم سال 1378، با مساعدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری شرکت پکتوس تاسیس شد و دارای دو دستگاه کامپیوتر متصل به شبکه و مجهز به برنامه جاز و پارس اوا ،یک دستگاه کامپیوتر متصل به شبکه و مجهز به برنامه جاز ،پک جاز و نوید 5 ،دو دستگاه پرکینز ،دو دستگاه کپی نوار کاست ،دودستگاه برجسته نگار ،یک دستگاه چاپگر بریل ،یک دستگاه اسکنر و تعدادی کتاب ،نشریه و روزنامه به خط بریل می باشد .از امکانات دیگر این بخش وجود آرشیو کتاب گویا با موضوعات متنوع و امکان تبدیل کتابهای مورد درخواست به فایلهای صوتی است .

دسترسی به آرشیو  کتب گویا

لیست کتب گویای دانشگاه تهران

فراخوان همکاری با واحد استودیو رسانه بخش نابینایان

تلفن تماس:  61112920