اخبار و رویدادها - آرشیو

دو عنوان کتاب از طرف عضو هیئت علمی دانشگاه اتونومای مادرید به کتابخانه مرکزی اهدا شد

دو عنوان کتاب از طرف عضو هیئت علمی دانشگاه اتونومای مادرید به کتابخانه مرکزی اهدا شد

دو عنوان کتاب در مورد تاریخ و فرهنگ ایران، از سوی مولف گرامی آقای دکتر فرناندو کمچو پادیا دکتری تاریخ معاصر، عضو هیئت علمی دانشگاه اتونومای مادرید و عضو گروه مطالعات اقوام پارسی در تاریخ ...

حضور پرشور دانشجویان در کتابخانه مرکزی همزمان با از سرگیری آموزش حضوری

حضور پرشور دانشجویان در کتابخانه مرکزی همزمان با از سرگیری آموزش حضوری

با عنایت به این که کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه پیش از بازگشایی حضوری با تمام ظرفیت در خدمت پژوهشگران و مراجعین گرامی بود همزمان با حضوری شدن آموزش ها نیز پذیرای دانشجویان گرامی ...