اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری نمایشگاه با موضوع بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در کتابخانه مرکزی

برگزاری نمایشگاه با موضوع بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در کتابخانه مرکزی

به مناسبت روز بزرگداشت "حکیم ابوالقاسم فردوسی" نمایشگاهی در دو بخش با محوریت و موضوع  "منتخبی از آثار قدیمی و انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد" و موضوع "حکیم ابوالقاسم فردوسی" در طبقه همکف کتابخانه مرکزی برگزار و آماده ...